os. Zygmunta Starego 13 C lok. nr 20
+48 606 25 19 65
Kampania społeczna

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (15 czerwca) Fundacja dla Seniora wspólnie z Agencją Dfusion Communication i pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu realizuje ogólnopolskie przedsięwzięcie pt.:

 

Kampania Społeczna Zauważ. Zareaguj. Bezpieczeństwo Osób Starszych

16 maja 2022 – 31 grudnia 2022

 

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej przemocy wobec osób starszych, uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, które budzą niepokój, edukacja w zakresie dostępnych możliwości niesienia pomocy i wsparcia, dotarcie z komunikacją do otoczenia osób starszych, a także bezpośrednio do osób starszych (dedykowane im broszury informacyjne).

 

Z jednej strony poprzez działania w mediach digital, chcemy docierać do otoczenia osób starszych – ich dzieci, wnuków i opiekunów. Z drugiej strony chcemy docierać do osób starszych. Zależy nam, aby te osoby przestały się bać i miały świadomość gdzie szukać pomocy.

Podkreślamy skalę przemocy wobec osób starszych, mówimy o jej rodzajach, a także edukujemy w zakresie dostępnych narzędzi pomocy.

 

Dziękujemy za udział w spocie kampanii Panu Czesławowi Bogdańskiemu - aktorowi, absolwentowi PWST w Warszawie.