os. Zygmunta Starego 13 C lok. nr 20
+48 606 25 19 65
O Fundacji

 

Głównym celem działania Fundacji dla Seniora jest tworzenie warunków zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego oraz niesamodzielnym i samotnym.

 

Działamy poprzez podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemów, z którymi borykają się osoby starsze, a więc przede wszystkim z dyskryminacją osób starszych oraz z przemocą wobec osób starszych.

 

Podejmujemy również inicjatywy edukacyjne i naukowo-badawcze mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, prowadzenie, wspieranie, bądź też zlecanie studiów i badań, działalności edukacyjnej, spotkań o tematyce związanej z dyskryminacją oraz z przemocą wobec osób starszych, jak również gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej.

 

W Polsce obserwujemy proces demograficznego starzenia się ludności. Na koniec 2020 r. liczba osób  w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Według prognozy GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln.

Szacunek dla osób starszych i opieka nad nimi, należą do stałych elementów ludzkich kultur na całym świecie.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze STATUTEM