os. Zygmunta Starego 13 C lok. nr 20
+48 606 25 19 65
Czym jest przemoc wobec osób starszych?

Przemocą wobec osób starszych jest pojedyncze lub powtarzające się działanie lub brak odpowiedniego działania, powodujące krzywdę bądź cierpienie osoby starszej. Przemoc objawia się różnych formach, jako:

 

- przemoc fizyczna.
Nieprzypadkowe użycie siły fizycznej zakończonej zranieniem.

 

- przemoc psychiczna.
Wywieranie nacisku przez groźbę, poniżanie.

 

- przemoc finansowa.
Nieupoważnione użycie funduszy, własności prywatnej.

 

- przemoc seksualna.
Niepożądany kontakt seksualny.

 

- zaniedbania.
Brak opieki w wyniku zaniechania obowiązku – zarówno aktywnej, jak i biernej.

 

Osoby starsze doświadczają przemocy nie tylko ze strony osób obcych, takich jak np. pracownicy placówek opiekuńczych, ale także w większości przypadków sprawcami przemocy są członkowie rodzin.

 

Prawo do BEZpieczeństwa

 

Każdy człowiek ma prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie. Poczcie bezpieczeństwa to jedna z najwyższych wartości - gwarantuje bowiem spokojne i godne życie.

 

Podejmując działanie wszyscy możemy przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów. Aby to zrobić musimy mieć oczy otwarte na sygnały, zdawać sobie sprawę z tego, że przemocy może doświadczać każda osoba starsza, bez względu na pochodzenie czy stan materialny, a także wiedzieć, gdzie zwrócić się po pomoc.