os. Zygmunta Starego 13 C lok. nr 20
+48 606 25 19 65
Raporty

Według szacunków WHO zjawisko przemocy w krajach rozwiniętych dotyka ok. 10% populacji osób starszych. Krzywdzeni nie zgłaszają jednak przypadków, ponieważ bardzo często są przekonani o bezskuteczności organów ścigania, obawiają się odwetu ze strony agresorów i/lub mają poczucie wstydu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ze względu na swój stan zdrowia czy stan materialny, są zależni od innych osób.

Tylko w 2021 roku, ponad 46 tys. przypadków zostało stwierdzonych z pełnego katalogu przestępstw przez Policję w Polsce, w których osobami pokrzywdzonymi były osoby starsze. Przemoc dotyczyła zarówno kobiet jak i mężczyzn.